Samtal i balans

Är du nyfiken på medvetandeutveckling i praktiken?
Är du redo för att ta nästa steg i livet?

Samtalsterapi inom psykosyntes

Psykosyntes kallas ibland för psykologin med en själ, men också en psykologi med vilja och ansvar. Syftet med psykosyntes är att få mod att bli sann mot sig själv, att utveckla självledarskap genom att bli medveten om sig själv, sina olika delpersonligheter, drivkrafter och resurser.

Inom psykosyntesen gräver vi inte bara i historian utan arbetar också med människans potential. 

Läs mer på psykosyntesakademin.se

Prova på psykosyntes

Jag tar emot praktikklienter för samtalsterapi. Utbildad på Psykosyntesakademins 4-åriga utbildning. Har nu en erfarenhet av över 100 timmar terapisessioner med praktikklienter. 

Till min hjälp har jag en erfaren terapeut med handledarutbildning och djup kännedom inom psykosyntesen.

Vill du prova på psykosyntes som terapiform för ett reducerat pris, är du välkommen att boka ett samtal med mig.

Pris per terapisession: 400 kr, online 300 kr.
 
Nedan kan du läsa om stegen till att bli praktikklient

Steg 1

Du bokar tid för samtal genom att fylla i kontaktformuläret. Jag hör av mig till dig för ett första samtal. Första samtalet är kostnadsfritt och är till för att se om jag är rätt terapeut för dig. Förutsättningarna är bland annat att du är frisk och inte är under 18 år. 

Steg 2

Jag mejlar ett formulär till dig, som jag vill att du svarar på innan vi påbörjar sessionen. Formuläret innehåller frågor om din hälsa, din historia och familjebakgrund, om varför du söker terapi. Svaren kommer jag dela med min handledare. Alla svar är konfidentiella. Tillsammans med min handledare kommer vi överens om jag är lämplig för dig.

Steg 3

Du är nu redo för din personliga utvecklingsresa! Jag kontaktar dig för att boka första terapisessionen på söder i Stockholm. Om du hellre vill träffas online så kan vi boka en session via FaceTime eller Zoom. Upplever du att jag är rätt för dig bokar vi in fler sessioner. 
Jag tar emot på Södermalm eller i Bromma, Stockholm.
Varmt välkommen!