Balansering med magnetism

Med hjälp av magnetterapi hittar vi parasiter, virus och bakterier och blockeringar i kroppen

Hur går det till?

En sjuk person tenderar att ha ett surt pH-värde. De främsta orsakerna till ett surt pH-värde är olika gifter och fria radikaler, båda med positiva joner. Eftersom man inte kan direkt mäta pH-värdet i kroppens inre organ, använder man muskeltestning från kinesiologin som en indirekt metod.

Genom att fråga kroppen visar den var magneter behövs för att ändra pH-balans i organ och vävnader för att stärka och lugna. Magneterna (1.000 och 20.000 gauss) appliceras på kroppen med kläderna på. Magneterna ligger på kroppen i ca 20 minuter och i regel behövs det tre tillfällen eller mer.

Läs mer på grimstahl.com

Vad kan jag få hjälp med?

Teorin bakom biomagnetism är att många sjukdomar orsakas bland annat av obalans i pH-värdet. 

Vanliga problem som kan balanseras:

  • Virus, parasiter eller bakterier
  • Dysfunktion i organ eller körtlar. 
  • Influensa, förkylningar
  • Brist på näring, sömn, vila och motion
  • Sänkning av blodtrycket
  • Benbrott, ledproblem
  • mm

Biomagnetism är mycket avslappnande och passar bra att kombinera med andra terapiformer.